Novell Users Sweden
Startsida - Arkiv - NightWare - Årsmöte - Stadgar - Styrelsen - Förmåner - Om
Funktionärer i Novell Users Sweden


Styrelsen
Ordförande
Sören Bergmark
Tfn: 0910 73 94 36
Mobil: 070-644 28 54
soren.bergmark#nwag.se

Vice Ordförande
Sekreterare

Rolf Nord
Tfn:
Mobil: 070-74 97 351
RNord#nwag.se
RNord#telia.com

Ledamot

Jakob Goldberg
Tfn: 08-555 66 872
Mobil: 070-673 55 72
jakob.goldberg#nwag.se 


 

På grund av all SPAM som skickas har vi tagit bort @ och ersatt med # som lätt kan bytas ut

Suppleant
Webredaktör

Göran Wangel
Tfn: 08-744 49 04
Mobil: 070-926 49 64
goran.wangel#nwag.se
 

Suppleant
Tomas Åström
Tfn: 0920-226 888
Mobil: 070-541 03 20
tomas.astrom#nwag.se
 


 

 


AKTUELLT och LÄNKAR

Novell Users Sweden
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Novell Users International


Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 
 

Webredaktör: Göran Wangel | Teknikansvarig Tomas Åström | Kontakta föreningen  Ersätt # med @ i epost adressen.

Copyright © 2005 Novell Users Sweden AB. All rights reserved