Novell Users Sweden
Startsida - Arkiv - NightWare - Årsmöte - Stadgar - Styrelsen - Förmåner - Om
Om Novell Users Sweden (NWAG)

Efter 21 år som fristående förening är vi numera en undergrupp till Network Users Sweden NUS.
 
Novell Users Sweden,  (f d NetWare AnvändarGrupp NWAG) bildades den 16 maj 1991.
Föreningens första möte hölls i Data Construction AB´s lokaler. Deltagarna var medlemmar ur en intressegrupp NetWare användare som fanns registrerade hos Data Construction AB. Föreningen var från början helt inriktad mot NetWare. I dag spänner vi över ett mycket större område. Novell har ett flertal produkter som använder både Microsoft och Linux som plattform. Internet med e-handel, GroupWise och NDS (katalogtjänst) är idag viktiga inslag. Nya produkter och tjänster för Internet baserade verksamheter kommer ständigt.

Medlemskap i NUS ger dig god information om vad som händer och är till nytta för dig oavsett vilken server plattform ni idag använder. Det ger dig även möjlighet att vidga ditt kontaktnät och deltaga i föreningens seminarier och diskussionsgrupper. Vår största aktivitet har varit den årligen återkommande NightWare. En källa till information och nya kontakter. Årsavgiften är 1.495 kr.
 
Medlemsantalet i föreningen har varierat mellan 300 till 2000 medlemmar. De flesta medlemmarna är kommuner och myndigheter.

Föreningen är också medlem i Novell Cool Solutions! Om vilket ni kan läsa mer om på följande sida https://www.novell.com/communities/coolsolutions/

Frågor till föreningen • info@nwag.se


Novell Users Sweden
c/o NetWork Users Sweden
Tubölegatan 23C
931 55  SKELLEFTEÅ

 

AKTUELLT och LÄNKAR

Novell Users Sweden
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 
 

Webredaktör: Göran Wangel | Teknikansvarig Tomas Åström | Kontakta föreningen

Copyright © 2005 Novell Users Sweden AB. All rights reserved