Novell Users Sweden
Startsida - Arkiv - NightWare - Årsmöte - Stadgar - Styrelsen - Förmåner - Om - Bli Medlem
Förmåner för Medlemmar Novell Users Sweden

Erbjudanden till våra medlemmar

Denna förening skapar ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaps överföring. Medlemmarna kan också tillgodogöra sig andra förmåner som NetWork Users Sweden (NUS) förhandlat sig till. Genom föreningens internationella gren kan stora fördelar komma till medlemmarnas nytta bl. a möjlighet att få tillgång till mycket kvalificerade föreläsare. Det finns också en stor samlad erfarenhet. Detta kan ge dig och ditt företag mycket för att effektivt kunna nyttja era produkter på bästa sätt.

  Som medlem får du:

 • Tillgång till Web-server med Nyhets/Dokument arkiv
   
 • Rabatt på viss kurser
   
 • TechWorld tidskrift
   
 • PC För Alla tidskrift (på begäran)
   
 • Inbjudningar till Seminarier
   
 • Selekterad Reklam/Information
   
 • Erbjudanden
   
Nya Förmåner
Styrelsen arbetar med att skaffa medlemmarna fler rabatter och förmåner.
Sidan uppdateras så fort något nytt erbjudande kommer      MEDLEMSAVGIFTER!:
 
 • Kostnaden för medlemskap är 1.295kr/ kalender år. Du blir medlem i NetWork Users Sweden.
När du har registrerat dig sänder vi en faktura. När fakturan är betald startar ditt medlemsskap. Medlemsavgiften debiteras årsvis.

Medlemsskapet förnyas automatiskt om ej uppsägning skett senast 1 december innevarande år

AKTUELLT och LÄNKAR

Novell Users Sweden
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 
 

Webredaktör: Göran Wangel | Teknikansvarig Göran Wangel | Kontakta föreningen

Copyright © 2005 Novell Users Sweden AB. All rights reserved